Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

 

En usko, että kukaan haluaa ostopäätöksillään tietoisesti tukea vastuutonta yritystoimintaa. Jokainen kuluttaja haluaa luottaa siihen, ettei hänen ostamiensa tuotteiden tai palveluiden taustalla ole lapsityövoimaa, pakkotyötä tai muita ihmisoikeusloukkauksia.

Ei ole kuitenkaan kuluttajan tehtävä olla vastuussa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutuksista. Vastuu ihmisoikeuksista on poliittisilla päättäjillä. Ja tietysti yrityksillä.

Tämän vuoksi Kotipizza Group on mukana #ykkösketjuun-kampanjassa, joka alkaa tänään.

Ranskassa, Sveitsissä ja Alankomaissa on jo lähdetty säätämään yrityksille sitovaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta. #ykkösketjuun-kampanja haastaa Suomen liittymään yritysvastuun edelläkävijämaiden joukkoon. Kampanja kokoaa yhteiskunnan eri toimijat yhteen, sillä ihmisoikeudet ovat liian tärkeitä jätettäväksi pelkän vapaaehtoisuuden varaan.

Konkreettisena tavoitteena on, että eduskuntapuolueet sitoutuvat lakiin yritysten ihmisoikeusvastuusta vaaliohjelmissaan ja Suomen seuraava hallitus kirjaa lain laatimisen ohjelmaansa. Kampanjan tavoittelema laki yritysten ihmisoikeusvastuusta noudattaa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, joihin Suomi on jo valtiona sitoutunut.

Meille Kotipizza Groupissa vastuullinen tapa toimia on tärkeää kaikkialla hankintaketjussa, oli sitten kyse raaka-aineiden laadusta tai työntekijöiden työoloista. Siksi meillä on mielestämme myös velvollisuus edesauttaa yritysten ihmisoikeuslain syntymistä.

Mutta miksi on tärkeää, että yrityksiä sitoo tällainen ihmisoikeuslaki?

Yritystoiminnalla ja kansainvälisellä kaupalla on valtava merkitys ihmisoikeuksien toteutumisessa. Yritykset tuottavat tuotteita, työllistävät ja maksavat veroja, mutta joskus tuotannossa saatetaan polkea lasten, työntekijöiden ja yhteisöjen oikeuksia.

Onneksi osa yrityksistä noudattaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta vapaaehtoisesti jo nyt. Edelläkävijäyritykset esimerkiksi kartoittavat ihmisoikeusriskejä, auditoivat alihankintaketjujaan, käyttävät vastuullisuussertifioituja raaka-aineita tai tekevät yhteistyötä ammattiliittojen kanssa.

Valitettavasti kaikki eivät kuitenkaan toimi näin. Eikä tärkeä asia voi olla kiinni jokaisen yksittäisen yrityksen haluamisesta, muistamisesta tai viitsimisestä. Yhdenkin yrityksen vastuuton toiminta voi tahrata samaan arvoketjuun kuuluvien muiden yritysten tai jopa saman alan toimijoiden maineen.

Julkaisimme eilen osana kampanjaa Kotipizzan somekanavissa työpaikkailmoituksen, jonka tavoitteena oli herätellä ihmisiä ajattelemaan, millaisilla ehdoilla he menevät töihin. Oikeasti meille on turvallista hakea töihin.

Lähetä kommentti